Profesjonalny rzeczoznawca, uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej

Firma FireMar Inżynieria Pożarowa zaprasza do współpracy firmy projektowe i instalacyjne z zakresu instalacji fotowoltaicznych. Oferujemy uzgodnienie projektów z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeśli interesuje Państwa ochrona przeciwpożarowa, fotowoltaika lub po prostu potrzebują Państwo konsultacji, rzeczoznawca reprezentujący naszą firmę spełni wszelkie Państwa oczekiwania.

W zakresie projektów zajmujemy się tylko uzgodnieniem ich pod względem ochrony przeciwpożarowej - mamy gotowy schemat zastosowanych rozwiązań, które na chwile obecną zapewniają akceptowalny poziom bezpieczeństwa - w obliczu braku krajowych przepisów wykonawczych oraz oficjalnych wytycznych jakie wymagania instalacja PV powinna spełniać. Jesteśmy w stałym kontakcie z instytucjami oraz osobami, które są wiodące w Polsce w zakresie aspektów pożarowych instalacji elektrycznych. Gdy w Państwa budynku zostanie założona ochrona ppoż, fotowoltaika będzie dawała duże korzyści, będzie bezpieczna, a jej działanie niczym nie będzie zakłócane.

Od 29 sierpnia 2019 roku, zmieniły się zasady postępowania przeciwpożarowego dla systemów fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii wprowadza obowiązek uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego. Ustawa odnosi się bezpośrednio do art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zapis ten wprowadził w drugiej połowie 2019 roku nieco wątpliwości interpretacyjnych i organizacyjnych związanych z uzgodnieniami, z zakresem tych uzgodnień oraz z procedurą zgłaszania montażu instalacji PV.

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: (…) 16. montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) ) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej” projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej art. 56 ust. 1a,

Zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej

Do organów Państwowej Straży Pożarnej należy zgłosić zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW na obiektach budowlanych. Organy Państwowej Straży Pożarnej to właściwy dla danej lokalizacji obiektu komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Firmom partnerskim udostępniamy pismo przewodnie, które należy złożyć do Państwowej Straży Pożarnej.

Aktualizacja stanu prawnego na dzień 13 luty 2020 r.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza znowelizowany art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. c który brzmi następująco:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a

Zapis ten jednoznacznie rozwiewa wątpliwości co do jakich instalacji (moc) i na jakich obiektach wymagne jest uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podsumowując, zapis wprowadza obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (zwanym potocznie rzeczoznawcą ppoż.) dla wszystkich instalacji powyżej 6,5 kW bez względu na miejsce ich zamontowania.