Fotowoltaika - ochrona ppoż. PV

Panele PV na dachu

Firma FireMar Inżynieria Pożarowa z przyjemnością podejmie współpracę z firmami projektowymi i instalacyjnymi z zakresu instalacji fotowoltaicznych. U nas mogą Państwo uzgodnić projekty z doświadczonym rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeżeli są Państwo zainteresowani, ochrona ppoż., fotowoltaika są naszą specjalnością. Jeśli natomiast potrzebują Państwo opinii, konsultanci reprezentujący FireMar zawsze są do Państwa dyspozycji.

Uzgadniamy projekty pod kątem przeciwpożarowym, ale nie tylko - mamy też gotowy schemat rozwiązań pozwalających nam zapewniać niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa. Stale kontaktujemy się z największymi ekspertami w Polsce w zakresie aspektów pożarowych instalacji elektrycznych, ze względu na brak odpowiednio sprecyzowanych przepisów oraz troskę o najwyższe standardy w kwestii zachowania bezpieczeństwa. Jeśli w należącym do Państwa budynku zostanie zamontowana ochrona ppoż., fotowoltaika będzie działała całkowicie bezpiecznie, a Państwo nie odczują żadnych nieprzyjemności w związku z założonymi zabezpieczeniami.

Fotowoltaika i instalacje PV

Ochrona ppoż PV na farmie fotowoltaicznej

Fotowoltaika to proces wytwarzania prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego. Energia słoneczna może służyć do zasilania domów jednorodzinnych i obiektów przemysłowych, układów grzewczych, punktów oświetleniowych, sygnalizacji drogowych czy systemów używanych w monitoringu. Fotowoltaikę coraz częściej wykorzystuje się również do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych. Wyróżnić można wiele korzyści ze stosowania darmowego źródła energii, zarówno w kontekście oszczędności finansowych, jak i dbałości o środowisko naturalne. Instalacje PV doskonale sprawdzają się nie tylko w budownictwie mieszkaniowym, ale także w biurach, magazynach czy obiektach użyteczności publicznej. Każda instalacja fotowoltaiczna stanowi jednak ingerencję w sieć elektryczną budynku, dlatego niezwykle ważne są w tym przypadku zabezpieczenia istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej. Nieprawidłowy montaż instalacji, nieprzestrzeganie obowiązujących norm czy standardów europejskich może stanowić poważne zagrożenie dla jej użytkowników. Do pożarów instalacji PV dochodzi najczęściej w wyniku błędów projektowych czy wykonawczych, dlatego niezwykle ważne są kwalifikacje i doświadczenie osób montujących panele słoneczne, a także wysoka jakość stosowanych w tym celu komponentów. Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja fotowoltaiczna, uwzględniająca wszystkie przepisy ochrony ppoż., jest natomiast całkowicie bezpieczna.

Fotowoltaika - ochrona przeciwpożarowa

Ochrona ppoż PV

Zasady postępowania przeciwpożarowego dla systemów fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW uległy poważnym zmianom 29 sierpnia 2019 roku. Poprawki do ustawy o odnawialnych źródłach energii nakazywały uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW, a także mikroinstalacji biogazu rolniczego. Ustawa odnosi się bezpośrednio do art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. W drugiej połowie 2019 roku powstało wiele problemów interpretacyjnych oraz organizacyjnych, związanych właśnie z ową ustawą, a przede wszystkim z zakresem uzgodnień oraz procedurą zgłaszania montażu instalacji PV.

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: (…) 16. montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) ) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej” projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej art. 56 ust. 1a.

Ochrona ppoż PV - zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej

Zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW na obiektach budowlanych należy koniecznie zgłosić do organów Państwowej Straży Pożarnej. Organy Państwowej Straży Pożarnej to właściwy dla danej lokalizacji obiektu komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Do Państwowej Straży Pożarnej koniecznie należy złożyć specjalne pismo przewodnie, które z przyjemnością udostępniamy naszym klientom.

Projekt instalacji fotowoltaicznej

Pobierz:

  • Projekt - przykładowy projekt instalacji PV opracowany przez firmę FireMar na podstawie przekazanych informacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej podczas szkoleń dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekt jest w formie formularza, który można łatwo i szybko uzupełnić samemu.

  • Plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych - przykładowy plan ratowniczy w formie formularza, gdzie po kliknięciu w dany rzut można dodać swoją grafikę lub zostawić puste pole do ręcznego narysowania. Edytowalna legenda.

  • Zgłoszenie instalacji PV do Państwowej Straży Pożarnej - wzór formularza zgłoszeniowego instalacji fotowoltaicznej do organów Państwowej Straży Pożarnej.

Fotowoltaika - nowe przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej

Aktualizacja stanu prawnego na dzień 13 luty 2020 r.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza znowelizowany art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. c który brzmi następująco:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a

Zapis ten jednoznacznie rozwiewa wątpliwości co do jakich instalacji (moc) i na jakich obiektach wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podsumowując, zapis wprowadza obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (zwanym potocznie rzeczoznawcą ppoż.) dla wszystkich instalacji powyżej 6,5 kW bez względu na miejsce ich zamontowania.

Wymagane uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznych obejmuje:

  • charakterystykę pożarową (reakcję na ogień elementów instalacji PV, oddziaływanie pożaru na budynek),

  • wyposażenie urządzeń PV w środki ochrony ppoż., prowadzenie przewodów w budynku, klasa reakcji kabli na ogień, ochrona odgromowa,

  • informację o ograniczeniu ryzyka rozprzestrzeniania się ognia na obiekty sąsiednie i tereny przyległe, przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych,

  • specjalne oznakowanie obiektu - fotowoltaiczne układy zasilania.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji na temat ochrony ppoż. czy uzgadniania projektu instalacji fotowoltaicznej, zapraszamy do kontaktu. Nasz wykwalifikowany zespół specjalistów oraz rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych służą fachowym doradztwem.