Doskonała ochrona ppoż, uzgodnienia projektu instalacji fotowoltaicznej

Firma FireMar Inżynieria Pożarowa z przyjemnością podejmie współpracę z firmami projektowymi i instalacyjnymi z zakresu instalacji fotowoltaicznych. U nas mogą Państwo uzgodnić projekty z doświadczonym rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jeżeli są państwo zainteresowani, ochrona przeciwpożarowa, fotowoltaika jest naszą specjalnością.Jeśli natomiast potrzebują Państwo opinii, konsultanci reprezentujący FireMar zawsze są do Państwa dyspozycji.

Uzgadniamy projekty pod kątem przeciwpożarowym, ale nie tylko - mamy też gotowy schemat rozwiązań, pozwalających nam zapewniać niezwykle wysoki poziom bezpieczeństwa. Stale kontaktujemy się z największymi ekspertami w Polsce w zakresie aspektów pożarowych instalacji elektrycznych, ze względu na brak odpowiednio sprecyzowanych przepisów oraz troskę o najwyższe standardy w kwestii zachowania bezpieczeństwa. Jeśli w należącym do Państwa budynku zostanie zamontowana ochrona ppoż, fotowoltaika wszystko będzie działało całkowicie bezpiecznie, a Państwo nie odczują żadnych nieprzyjemności w związku z założonymi zabezpieczeniami.

Zasady postępowania przeciwpożarowego dla systemów fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW uległy poważnym zmianom 29 sierpnia 2019 roku. Poprawki do ustawy o odnawialnych źródłach energii nakazują uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 6,5 kW, a także mikroinstalacji biogazu rolniczego. Ustawa odnosi się bezpośrednio do art. 6b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. W drugiej połowie 2019 roku powstało wiele problemów interpretacyjnych oraz organizacyjnych, związanych właśnie z ową ustawą, a przede wszystkim z zakresem uzgodnień, oraz procedurą zgłaszania montażu instalacji PV.

Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: (…) 16. montażu pomp ciepła, wolnostojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW oraz mikroinstalacji biogazu rolniczego w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.3) ) z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej” projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej art. 56 ust. 1a,

Zgłoszenie do organów Państwowej Straży Pożarnej

Zakończenie budowy urządzeń fotowoltaicznych o mocy ponad 6,5 kW na obiektach budowlanych należy koniecznie zgłosić do organów Państwowej Straży Pożarnej. Organy Państwowej Straży Pożarnej to właściwy dla danej lokalizacji obiektu komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej. Do Państwowej Straży Pożarnej koniecznie należy złożyć specjalne pismo przewodnie, które z przyjemnością udostępniamy naszym klientom.

Aktualizacja stanu prawnego na dzień 13 luty 2020 r.

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadza znowelizowany art. 29 pkt. 4 ust. 3 lit. c który brzmi następująco:

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, wykonywanie robót budowlanych polegających na: instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 56 ust. 1a

Zapis ten jednoznacznie rozwiewa wątpliwości co do jakich instalacji (moc) i na jakich obiektach wymagane jest uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Podsumowując, zapis wprowadza obowiązek uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (zwanym potocznie rzeczoznawcą ppoż.) dla wszystkich instalacji powyżej 6,5 kW bez względu na miejsce ich zamontowania.