Operat Przeciwpożarowy

Operaty przeciwpożarowe są koniecznymi dokumentami do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Operaty tworzymy zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach i innych ustaw. Dysponujemy kadrą rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz inżynierów pożarnictwa. Operaty ppoż realizujemy na terenie całego kraju. Wykonujemy również wnioski dotyczące gospodarki odpadami. Zapraszamy do współpracy.