Zabezpieczenia ppoż instalacji fotowoltaicznych

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem zabezpieczającym instalację PV jest stosowanie optymalizatorów mocy lub mikroinwerterów. Innym (tańszym) sposobem wyłączenia generatora PV jest zwarcie bieguna dodatniego i bieguna ujemnego każdego strigu z osobna za pomocą zestyku zwiernego wyłącznika zainstalowanego w pobliżu paneli PV.  Należy również dokonać uziemienia połączonego do szyny wyrónaczej budynku. Sterowanie wyłączeniem należy zainstalować w miejscu dogodnym do eksploatacji oraz oznaczyć je jako przeciwpożarowy wyłącznik prądu instalacji PV. Rozwiązanie to należy zastosować po wcześniejszej konsultacji, ponieważ nieumiejętne podłączenie może doprowadzić do spalenia zabezpieczeń oraz falownika. W swojej ofercie mamy również zabezpieczenia na manulanych rozłącznikach izolacyjnych oraz automatycznych rozłącznikach izolacyjnych z wyzwalaczem wzrostowym. Każda z metod ma zalety i wady, ale bez konsultacji z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych nie można ich zastosować. Jest wiele aspektów, które należy wziąć pod uwagę dobierająć odpowiednie zabezpieczenie. Szczegółowa analiza przyczyn awarii dla zdarzeń pożarowych wskazała wystąpienie łuku elektrycznego, jako najważniejszą przyczynę możliwych wybuchów pożaru. Zapraszamy do uzgadniania projektów instalacji fotowoltaicznych powyżej 6,5 kW z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

http://firemar.pl/oferta/fotowoltaika-pv

Zabezpieczenia ppoż instalacji fotowoltaicznych