Aktualności

Aktualności

01 Październik
Nowe rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektów pod względem ochrony ppoż.

17 września 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Warto się zapoznać klikając w link ⬇️

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001722