Aktualności

Aktualności

01 Lipiec
Opinia ppoż. UDT - stacja ładowania samochodów elektrycznych

Opinia ppoż. wykonana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych załączana do wniosku o przeprowadzenie badania technicznego wstępnego UDT dla stacji ładowania lub punktu ładowania pojazdów elektrycznych.

Zgodnie z § 20 pkt. 9 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego do wniosku o przeprowadzenie badania technicznego wstępnego eksploatujący dołącza opinię ppoż. którą musi wykonać rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych są zasadniczo traktowane tak jak inne obiekty budowlane, ale ich usytuowanie w miejscach publicznych, dostępne w nich duże moce elektryczne oraz stosowane rozwiązania teleinformatyczne stwarzają szereg zagrożeń, które mogą się ujawnić w przypadku niewłaściwej konstrukcji, niepoprawnego stanu technicznego lub niewłaściwej eksploatacji.