Opracowanie wniosków dotyczących gospodarki odpadami

Oferujemy przygotowanie kompleksowej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwoleń związanych z emisją hałasu, gospodarką odpadami, ochroną powietrza oraz gospodarką wodno-ściekową. Nasze usługi kierujemy w stronę firm, instytucji oraz inwestorów indywidualnych z całej Polski.

Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów

Przygotowujemy wnioski potrzebne do wydania pozwoleń oraz pozwoleń zintegrowanych niezbędnych do legalnego wytwarzania i przetwarzania odpadów. Zajmujemy się również weryfikacją gotowych wniosków – nasi konsultanci mogą sprawdzić dane merytoryczne i odpowiedzieć na wszelkie pytania Klienta z tego zakresu.

Pozwolenie zintegrowane dotyczy instalacji wynikających z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27.08.2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Operaty przeciwpożarowe

Opracowujemy operaty przeciwpożarowe dla branży odpadowej jednoznacznie wskazujące miejsce, w którym zostaną magazynowe odpady palne. Dokument obejmuje część opisową oraz graficzną i jednoznacznie wskazuje nazwy odpadów wraz z ich kodami. Przygotowaniem operatów zajmują się wyłącznie osoby uprawnione do ich sporządzania.

Jak pracujemy?

Podczas opracowywania dokumentacji korzystamy ze specjalistycznych programów pozwalających obliczać wielkość emisji i analizować rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu. Opieramy się o przepisy wynikające z Prawa Ochrony Środowiska.