Opracowywanie instrukcji stanowiskowych

W FIRE-MAR opracowujemy instrukcje stanowiskowe BHP dla przedsiębiorstw i instytucji. W przystępny dla pracownika sposób opisujemy kroki, które powinny zostać wykonane przed rozpoczęciem czynności zawodowych, przedstawiamy zasady bezpiecznego wykonywania zadań przypisanych do danego stanowiska oraz czynności, które są niezbędne po zakończeniu pracy.

W jakim celu wykonuje się instrukcje stanowiskowe?

Kodeks pracy obliguje pracodawcę do przedstawienia każdej zatrudnionej osobie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W art. 2374 § 3 K.P. znalazł się zapis, który nakłada na pracodawcę obowiązek otrzymania od pracownika pisemnego potwierdzenia zapoznania się z instrukcją BHP dla konkretnego stanowiska.

Instrukcje stanowiskowe pozwalają zatrudniającym dostosować się do obowiązujących przepisów oraz zminimalizować ryzyko ewentualnych nieprawidłowości czy wypadków na poszczególnych stanowiskach pracy.

Co zawierają instrukcje stanowiskowe?

Instrukcje stanowiskowe BHP obejmują opis etapów wykonywania czynności zawodowych oraz procesów technologicznych niezbędnych na określonym stanowisku. W dokumentacji zawieramy również spis zagrożeń mogących powodować wypadki lub mieć wpływ na zdrowie pracownika.

W szczegółowej instrukcji możemy opisać zasady bezpiecznej obsługi sprzętu, maszyn i urządzeń technologicznych oraz bezpiecznego użytkowania materiałów, które mogłyby negatywnie wpływać na zdrowie człowieka. W przypadku pracy z niebezpiecznymi substancjami i preparatami chemicznymi, w instrukcji stanowiskowej BHP uwzględniamy informacje pochodzące z ich kart charakterystyki. Wskazujemy również metody bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy, gdy dojdzie do wypadku na stanowisku pracy.