Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego

Oferujemy przeprowadzenie i wdrożenie oceny ryzyka zawodowego wraz ze sporządzeniem kompleksowej dokumentacji dla stanowisk pracy wskazanych przez Klienta. Nasi doświadczeni specjaliści identyfikują potencjalne zagrożenia i szacują poziom ryzyka oraz wskazują działania, których wprowadzenie w życie pozwala je zminimalizować.

Dlaczego należy wykonać ocenę ryzyka zawodowego?

Obowiązek oceny ryzyka zawodowego został nałożony na pracodawców przez ustawodawcę (wraz z koniecznością przeprowadzenia szkoleń BHP) w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. Podstawą prawną jest Kodeks pracy oraz dyrektywa Rady Europejskiej. W polskim Kodeksie pracy zawarto także zapis obligujący pracodawcę do poinformowania pracownika o ryzyku, które występuje na jego stanowisku pracy.

Wykonanie oceny ryzyka zawodowego pozwala spełnić obowiązujące przepisy oraz uzyskać fachowe wskazówki dotyczące doboru środków zapobiegawczych, które zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń w czasie pracy i zneutralizują ich wpływ na zdrowie pracownika.

Co dokładnie obejmuje ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego ma na celu ocenę prawdopodobieństwa niepożądanych zdarzeń, które mogą wystąpić podczas wykonywania czynności zawodowych. W głównej mierze chodzi tutaj o ryzyko wypadków oraz niekorzystny wpływ środowiska i sposobu wykonywania pracy na stan zdrowia pracownika. Podczas oceny ryzyka zawodowego należy dokładnie przeanalizować potencjalne zagrożenia oraz wyznaczyć dopuszczalność ryzyka.

Kiedy należy dokonać oceny ryzyka zawodowego?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ocenę ryzyka zawodowego należy wykonać jeszcze przed momentem oddania do użytku konkretnych stanowisk pracy.

Oceny niezbędne są także w momencie:

  • tworzenia nowych środowisk pracy,
  • wprowadzania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie lub na konkretnym stanowisku pracy,
  • wdrożenia nowych technologii produkcyjnych,
  • zaistnienia w firmie wypadku,
  • zajścia zmian w warunkach dotyczących środków ochrony,

Ocenę ryzyka zawodowego dodatkowo wykonuje się na żądanie Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej.