Podręczny sprzęt gaśniczy i znaki ppoż

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej obiekty użyteczności publicznej powinny być wyposażone w gaśnice i oznakowane znakami spełniającymi wymogi PN/EN. Instalacja oznakowania i gaśnic wymaga wiedzy i doświadczenia ze względu na przepisy oraz różnorodność dostępnych na rynku wzorów i typów oznakowań. Dobór odpowiednich rodzajów gaśnic i innych urządzeń przeciwpożarowych w zakładach pracy oraz ich rozmieszczanie należy powierzyć specjaliście.

Firma FIRE-MAR dokona dla Państwa oceny zapotrzebowania na znaki ewakuacyjne, znaki przeciwpożarowe i znaki BHP, dostarczy je oraz dokona ich montażu we właściwych miejscach. Rozmieszczenie znaków ewakuacyjnych, przeciwpożarowych i BHP ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa osób przebywających na danej powierzchni. Znaki powinny być rozmieszczone w sposób określony w przepisach - widoczny i zrozumiały, powinny wskazywać najbliższą drogę ewakuacji, sprzęt gaśniczy, a także informować nas o potencjalnych źródłach zagrożenia
i sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru. Korzystając z usługi naszej firmy będą mieli Państwo pewność, że w Państwa obiekcie oznakowanie i podręczny sprzęt przeciwpożarowy jest zainstalowany prawidłowo i we właściwej ilości.

Nasza firma oferuje wyłącznie gaśnice i znaki będące najwyższej jakości, oraz posiadające wszystkie wymagane certyfikaty.