Próbne ewakuacje

Właściciele i zarządcy obiektów zawierających strefę pożarową, przeznaczonych dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami powinni dokonywać praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków przeprowadzenia ewakuacji z całego obiektu co najmniej raz na dwa lata, a w przypadku szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich i innych obiektów,
w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników - co najmniej raz na rok.* Firma FIRE-MAR oferuję państwo usługę zorganizowania oraz przeprowadzenia próbnej ewakuacji na wypadek pożaru.

Podczas ćwiczeń ewakuacyjcnych do symulacji pożaru używamy sztucznego dymu z atestem PZH. 

Sporządzamy także wymagną dokumentację dla Państwowej Straży Pożarnej.

* Zgodnie z § 17.1 i 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719).