Symulacje komputerowe CFD

Wykonujemy komputerowe symulacje CFD pozwalające ustalić idealne parametry wentylacji, która zapewni bezpieczeństwo na stanowiskach pracy oraz sprawne działanie i ekonomiczną eksploatację urządzeń. Wykorzystujemy programy komputerowe, które pomagają dobrać precyzyjne wartości przepływu strumienia powietrza. Uzyskane w ten sposób wyniki są o wiele dokładniejsze niż tradycyjne obliczenia na podstawie wzorów, ponieważ przewidują wszystkie scenariusze i dodatkowe warianty.

Czym jest CFD?

CFD (Computational Fluid Dynamics), czyli Numeryczna Dynamika Płynów, to jeden z działów mechaniki płynów. Metoda ta wykorzystuje obliczenia numeryczne, pozwalające wyznaczać przybliżony rozkład prędkości, temperatury, ciśnienia oraz innych parametrów przepływu.

Symulacje pożaru opracowywane są w oparciu o:

  • trójwymiarowy model sporządzony dla obiektu – w modelu stosuje się dokładnie takie same przegrody budowlane (wraz z ich precyzyjnym rozmieszczeniem) i elementy grzewcze jak w testowanym budynku,
  • równań Naviera-Stokesa wykorzystywanych w programach komputerowych,
  • założeń brzegowych i scenariuszy pożarów (źródła rozproszenia ognia w budynku wraz z ich przewidywaną mocą).

Dlaczego warto wykonać symulacje komputerowe CFD?

Symulacje komputerowe CFD umożliwiają sprawdzenie skuteczności działania wentylacji już na etapie projektowania instalacji. Dzięki ich wykonaniu można zaoszczędzić na kosztach związanych z fizycznymi testami ruchowymi gotowej instalacji i jej ewentualnymi poprawkami.

Potencjał symulacji CFD już od lat wykorzystywany jest nie tylko w budownictwie, ale także m.in. w inżynierii, meteorologii czy aerodynamice.