Uzgadnianie projektów budowlanych

Rodzaje obiektów, które wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały wymienione w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno- budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Celem przedmiotowej współpracy jest wypracowanie założeń projektowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.