Aktualności

Aktualności

01 Styczeń
PROJEKT ROZPORZĄDZENIA WS. WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów i warunków ochrony przeciwpożarowej dla instalacji, obiektów budowlanych lub ich części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów.

Rozporządzenie określa m.in. sposoby i warunki ochrony ppoż. w miejscach magazynowania odpadów innych niż budynki. Proponowane w projekcie wymagania są następujące:

  1. Drogi pożarowe o szerokości nie mniejszej niż 7 metrów, zapewniające dostęp pojazdów Państwowej Straży Pożarne i służb Ochotniczej Straży Pożarnej do magazynowanych odpadów na wypadek prowadzonej akcji gaśniczej;
  2. Opady palne magazynowane są w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od drogi pożarowej;
  3. Konieczność oznakowania dróg pożarowych;
  4. Miejsca magazynowania odpadów wyposażone w instalację wodociągową zapewniającą dostęp Państwowej Straży Pożarnej i służbom Ochotniczej Straży Pożarnej do wody na wypadek prowadzenia akcji gaśniczej;
  5. W przypadku braku możliwości posadowienia instalacji wodociągowej w sposób jak opisano powyżej, magazynowania odpadów wyposaża się w zbiornik przeciwpożarowy;
  6. Odpady palne powinno się magazynować w sektorach, do których dostęp zapewniają drogi pożarowe;
  7. Powierzchnia sektorów magazynowych odpadów palnych nie może przekroczyć 400 m2, a wysokość magazynowanych odpadów nie może przekroczyć 5 metrów.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/23E816547CE7B4E0C12582B70049D3CB/%24File/2661-001.pdf