Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Wykonujemy i aktualizujemy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z aktualnymi wymogami.

Operat przeciwpożarowy

Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, składowiska odpadów, przetwarzanie odpadów, magazynowanie odpadów

Fotowoltaika (PV)

Uzgodnienie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej

Opinia ppoż. UDT

Opinia w sprawie spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla stacji ładowania lub punktu ładowania pojazdów elektrycznych

Zabezpieczenia ppoż instalacji fotowoltaicznych

Uzgadnianie projektów zabezpieczeń ppoż instalacji fotowoltaicznych

Opracowanie wniosków dotyczących gospodarki odpadami

Kompleksowa obsługa firma w zakresie ochrony środowiska. Opracowywanie wniosków w zakresie gospodarki odpadami wraz z operatem przeciwpożarowym.

Ekspertyza dopuszczalności instalacji punktu ładowania

Ocena dopuszczalności możliwości instalacji punktu ładowania Zgodnie z Art. 12b ust. 4 w zw. z art. 12c ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatyw

Ekspertyzy

W zakres naszych usług wchodzi opracowanie dokumentu zgodnego z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Uzgadnianie projektów budowlanych

Uzgadnianie projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej

Ochrona PPOŻ - Zasady przeciwpożarowe

Stałego zabezpieczenia i nadzoru PPOŻ w zakładzie pracy.

Plany ewakuacji

Rysunki, rozmieszczenie sprzętu ppoż, drogi ewakuacyjne.

Zabezpieczanie imprez masowych

Zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy z udziałem większej ilości osób. Załatwianie dokumentów żądanych przez miejscowa jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.

Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego

Identyfikacja zagrożeń, szacowanie poziomu ryzyka.

Opracowywanie instrukcji stanowiskowych

Opisywanie procesów technologicznych i etapy wykonywania prac na danym stanowisku pracy, zagrożenia wypadkami lub zagrożenia dla zdrowia pracowników.

Symulacje komputerowe CFD

Oferujemy komputerowe symulacje rozwoju pożaru przy zastosowaniu profesjonalnych programów symulacyjnych.

Szkolenia

Wykonujemy szkolenia bhp, ppoż oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szkolenia online

Dla pracowników administracyjno-biurowych, kadry kierowniczej, pracowników inżynieryjno-technicznych.

Audyt PPOŻ.

Audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Podręczny sprzęt gaśniczy i znaki ppoż

Ocena zapotrzebowania na gaśnice, znaki ewakuacyjne, znaki przeciwpożarowe i znaki BHP.

Przeglądy konserwacyjne oraz serwis Systemu Sygnalizacji Pożaru

Przeglądy techniczne, konserwacyjne, serwis, projektowanie oraz montaż SSP

Próbne ewakuacje

Praktycznego sprawdzenie organizacji oraz warunków przeprowadzenia ewakuacji z całego obiektu (zadymienie oraz powiadomienie PSP)

Przeglądy i konserwacja drzwi ppoż. oraz bram ppoż.

Dobór, montaż, przeglądy i konserwacja drzwi ppoż. oraz bram ppoż.

Outsourcing ppoż. obsługa ppoż. doradztwo ppoż.

Kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Usługi z zakresu profesjonalnego doradztwa oraz uzgadniania dokumentacji przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych