Profesjonalny Rzeczoznawca Do Spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych oraz Fotowoltaiki

Projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ppoż

Wysoki standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego to jedna z kluczowych kwestii w nowoczesnym budownictwie. Aby go zapewnić, konieczna jest zaawansowana wiedza ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń. Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych to osoba kompetentna do tego, by wykonywać zadania z zakresu ochrony ppoż. Jeśli jest to możliwe, warto rozpocząć współpracę z rzeczoznawcą już na etapie projektowania budynku, by mieć gwarancję prawidłowego oraz efektywnego projektowania i wykonawstwa.

Zobacz, czym zajmuje się rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i w czym może być pomocny na poszczególnych etapach realizacji inwestycji.

Czym zajmuje się rzeczoznawca ds. ppoż.

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest osobą niezbędną, kiedy zachodzi konieczność uzgodnienia projektów budowlanych z ich zgodnością z wymogami stawianymi przez ochronę ppoż. Ponadto rzeczoznawca ds. ppoż. jest uprawniony do sporządzania ekspertyz technicznych i innych dokumentów z zakresu tej dziedziny oraz do uzgodnienia warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji fotowoltaicznej powyżej 6,5 kW.

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych - prawa i obowiązki

Zakres praw i obowiązków rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń pożarowych jest regulowany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dn. 24.08.1991 r. Osoba na tym stanowisku ma kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym, a uprawnieni do wykonywania zawodu są ewidencjonowani w rejestrze prowadzonym przez Komendanta Głównego PSP.

Rzeczoznawca ds. ppoż. jest uprawniony do sporządzania ekspertyz technicznych oraz innej dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Ponadto jego rolą jest uzgadnianie projektów budowlanych obiektów i projektów urządzeń ppoż. pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi przez ustawodawcę. Rzeczoznawca jest również upoważniony do podejmowania działań mających na celu zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru.

Praca rzeczoznawcy to szereg obowiązków - przede wszystkim musi on przechowywać dokumentację uzgadnianych projektów przez okres pięciu lat. Całość archiwaliów może na każde życzenie podlegać wglądowi przez Wojewódzkiego Komendanta PSP. Rzeczoznawca jest również zobowiązany do samodzielnej, cyklicznej aktualizacji posiadanej wiedzy, tak, by była ona zawsze w pełni zbieżna z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Uzgodnienie projektu ppoż.

Uzgodnienie projektu ppoż z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

Współpraca rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż. z zespołem projektowym mająca na celu uzgodnienie projektu ppoż. powinna zacząć się na etapie powstawania koncepcji budynku. Dopiero po konsultacji z rzeczoznawcą, konstruktor powinien zaprojektować układ konstrukcyjny obiektu z uwzględnieniem podziału strefowego budynku, a następnie do pracy mogą przystąpić architekci i instalatorzy. Już na etapie budowy rolą rzeczoznawcy jest osiągnięcie kompromisu między wysokością nakładów inwestora na zabezpieczenia ppoż., a poziomem ochrony budynku. Trzeba przy tym pamiętać, że wszelkie oszczędności na tym etapie mogą powodować późniejsze straty o dużo większej skali. Ostatecznie to do rzeczoznawcy ds. ppoż. należy wydanie opinii na temat tego, czy zastosowane rozwiązania są wystarczające do tego, aby chronić obiekt i jego użytkowników przed pożarem.

W przypadku zastanego budynku, uzgodnienie projektu ppoż. następuje na zasadzie dostosowania budynku do wytycznych. Rolą rzeczoznawcy jest znalezienie takich rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo osobom i mieniu.

Rzeczoznawca fotowoltaika

Odpowiednie zainstalowanie systemów fotowoltaicznych na budynkach gwarantuje ich bezpieczeństwo. Dlatego też na etapie projektowania i instalacji systemów o mocy większej niż 6,5 kW wymagana jest współpraca z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Jego zadanie to uzgodnienie projektu fotowoltaicznego pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

Zakres prac rzeczoznawcy w związku z urządzeniami fotowoltaicznymi obejmuje:

 • ocenę charakterystyki zagrożenia pożarowego;

 • sprawdzenie, czy urządzenia fotowoltaiczne są wyposażone w środki ochrony przed pożarem;

 • zapewnienie ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiadujące budynki;

 • przygotowanie dróg dla ekip ratowniczo-gaśniczych;

 • prawidłowe oznaczenie obiektu znakiem bezpieczeństwa – fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

Wynagrodzenie rzeczoznawcy ds. ppoż.

Usługi rzeczoznawcy ppoż. są wyceniane indywidualnie dla każdego zlecenia. Na wysokość zapłaty ma wpływ szereg czynników, wśród których należy uwzględnić:

 • stopień skomplikowania zlecenia;

 • powierzchnię i architekturę obiektu;

 • przeznaczenie budynku lub terenu;

 • dostępność edytowalnych planów obiektu i dokumentacji projektowej;

 • konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji;

 • ilość czasu na zrealizowanie zadania - im krótszy wyznaczony termin, tym cena jest wyższa.

Należy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo osób jest wartością bezcenną. Dbając o właściwe zabezpieczenia, modernizując budynek zgodnie z wytycznymi, właściciel obiektu przyczynia się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i zapewnia spokój sobie oraz wszystkim użytkownikom.

Rzeczoznawcy ds. ppoż. FireMar

Realizujemy usługi przeciwpożarowe głównie na terenie województwa podkarpackiego (Stalowa Wola, Rzeszów, Krosno) i lubelskiego (Lublin, Chełm), ale po uzgodnieniu ze zlecającym, jesteśmy w stanie realizować powierzone zadania na terenie całego kraju. Współpracujemy z doświadczonymi rzeczoznawcami z wielu miejscowości, dlatego też jesteśmy w stanie wykonywać bardzo zróżnicowane zlecenia nawet w miejscowościach odległych od naszej siedziby. Zespół firmy FireMar tworzą eksperci z wiedzą popartą dużym doświadczeniem. Kładziemy nacisk na kompleksową obsługę oraz długotrwałe relacje. Wyróżnia nas indywidualne podejście oraz konkurencyjne ceny. Najważniejsze dla nas jest zadowolenie Klientów oraz poprawianie ich poczucia bezpieczeństwa. W okresie ponad 20 lat zyskaliśmy grono zadowolonych Klientów, którzy potwierdzili swoje opinie w referencjach.

Zaproś nas do współpracy i zyskaj rzetelnego partnera dla swojego biznesu.