Ekspertyzy Przeciwpożarowe

Oferujemy opracowanie ekspertyz przeciwpożarowych wynikających z obowiązujących przepisów prawnych oraz wytycznych wydanych przez Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Sporządzeniem dokumentacji zajmuje się rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, który posiada wymagane uprawnienia. W oparciu o fachową wiedzę i wieloletnie doświadczenie w branży PPOŻ przygotujemy dla naszego inwestora dokumentację i wskażemy bezpieczne rozwiązania, które pozwolą na dopasowanie warunków technicznych budynku w inny sposób niż zawarty w przepisach.

Kiedy jest wymagane opracowanie ekspertyzy PPOŻ?

Ekspertyzy PPOŻ najczęściej są wymagane podczas przebudowy, rozbudowy lub modernizacji obiektu budowlanego. Są niezbędne w czasie zmian sposobu użytkowania (np. adaptacji lokalu mieszkalnego na przedszkole, żłobek czy biuro). Wykonanie ekspertyz zlecane jest również w przypadku podejrzenia, że warunki panujące w budynku mogą zagrażać życiu bądź zdrowiu jego użytkowników (np. brak wyraźnie wytyczonej drogi ewaluacyjnej).

Pisemne wnioski do Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej

W imieniu Klienta możemy wystąpić do właściwego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, aby uzgodnić szczegóły ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskać odstępstwa od wymogów (wynikające z obowiązujących przepisów).

Pisemna prośba może dotyczyć pozostawienia w budynku nieprawidłowości, których nie da się usunąć (np. zbyt wąskiego biegu klatki schodowej). W prośbie nasz ekspert zaproponuje w zamian rozwiązania zamienne, które poprawią warunki ochrony PPOŻ w obiekcie.