Opinia ppoż. UDT

Elektromobilność ppoż.

Wraz ze wzrostem sprzedaży aut zasilanych energią elektryczną, widoczny jest trend, że stacje do ładowania samochodów elektrycznych coraz częściej pojawiają się w nowych inwestycjach. Tego typu realizacje dotyczą również istniejącej infrastruktury. Przepisy prawa wymagają wykonania określonych czynności i przedłożenia stosownych dokumentów, zanim proces budowy stacji ładowania dojdzie do skutku. Zajmują się tym specjalistyczne firmy, zajmujące się Inżynierią Bezpieczeństwa pożarowego.

Skontaktuj się z nami. Wydamy niezbędną opinię, która sprawi, że szybko powstanie Twoja instalacja do ładowania samochodów elektrycznych.

Uzgodnienie projektów stacji ładowania samochodów elektrycznych – podstawa prawna

Kwestię tę regulują dwa akty prawne.

 1. § 20 pkt 9 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych do stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego – zgodnie z tym rozporządzeniem do wniosku o przeprowadzenie badania technicznego wstępnego, eksploatujący dołącza opinię ppoż., którą musi wykonać rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2022 poz. 1083) – niniejsza ustawa mówi, że w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w których liczba samodzielnych lokali mieszkalnych jest większa niż trzy, punkt ładowania instaluje się po opracowaniu ekspertyzy dopuszczalności instalacji punktów ładowania.

Stacja ładowania pojazdów – dlaczego konieczna jest opinia?

Stacje elektryczne w Polsce (punkty ładowania) zasadniczo są traktowane tak jak inne obiekty budowlane. Stwarzają jednak pewne rodzaje zagrożeń, które mogą ujawnić się w przypadku niewłaściwej konstrukcji, niepoprawnego stanu technicznego lub niewłaściwej eksploatacji. Do zagrożeń tych należą:

 • usytuowanie stacji w miejscach publicznych;
 • dostępne w nich duże moce elektryczne;
 • stosowane rozwiązania teleinformatyczne.

Opinia ppoż. UDT

Elektromobilność ppoż. – Co zawiera ekspertyza?

Ekspertyza określa w szczególności:

 1. Moc przyłączeniową budynku, która może zostać wykorzystana na potrzeby funkcjonowania punktu ładowania.
 2. Punkty w instalacji elektrycznej, w których przyłączanie punktu ładowania jest dopuszczalne, oraz parametry tego punktu, w tym maksymalną moc punktu ładowania, który może być przyłączony do danej instalacji elektrycznej.
 3. Rozwiązania budowlane oraz techniczno-instalacyjne, jakie powinny być przyjęte przy instalacji punktu ładowania, w tym wymagania dotyczące wyrobów zastosowanych do instalacji tego punktu.
 4. Warunki niezbędne do bezpiecznej eksploatacji punktu ładowania.
 5. Wymagania, jakie powinny być spełnione w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w związku z zainstalowaniem punktu ładowania.

Uzgodnienie projektów stacji ładowania – dlaczego my?

Jako eksperci zajmujący się Inżynierią Bezpieczeństwa Pożarowego, wydamy opinię ppoż. wykonaną przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, załączaną do wniosku o przeprowadzenie badania technicznego wstępnego UDT dla stacji ładowania lub punktu ładowania pojazdów elektrycznych.

Korzyści płynące ze współpracy z nami, to:

 • rzetelna opinia wykonana przez wykwalifikowanego rzeczoznawcę;
 • pozytywne przejście technicznego badania wstępnego UDT;
 • gwarancja najwyższego bezpieczeństwo ppoż. stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Poniżej zamieściliśmy podstawowe dokumenty, z którymi warto się zapoznać:

Procedura odbioru stacji ładowania

Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń w obrębie instalacji fotowoltaicznych

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Opinia ppoż. UDT - online - zespół ds. bezpieczeństwa pożarowego stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Standardowe zasady postępowania podczas pożarów z samochodami z napędem elektrycznym oraz hybrydowym