Plany ewakuacji

Opracowujemy i oprawiamy szczegółowe plany ewakuacyjne. Mają one postać plansz przedstawiających rzuty kondygnacji. Są przeznaczone do rozmieszczenia w budynku w celu ułatwienia ewakuacji użytkowników (na wypadek pożaru lub innego nieprzewidzianego zdarzenia).

Na każdym planie ewakuacyjnym oznaczamy:

  • rozkłady pomieszczeń,
  • rozkłady korytarzy i klatek schodowych,
  • drogi oraz wyjścia ewakuacyjne,
  • przyciski sygnalizacji pożarowej,
  • lokalizację hydrantów, gaśnic i sprzętu PPOŻ,
  • miejsca w budynku, w których zalecamy umieszczenie plansz.