Aktualności

Aktualności

01 Lipiec
Oświadczenie o uzgodnieniu projektu instalacji PV z rzeczoznawcą PPOŻ

Tworzymy uzgodnienia przeciwpożarowe wymagane w trakcie wypełniania wniosku Mój Prąd 3.0 w przypadku podania wartości mocy instalacji wyższej niż 6,5 kW. Udostępniamy również darmową dokumentację zgłoszeniową do organów PSP. Skorzystaj z pomocy specjalistów!

Projekt instalacji fotowoltaicznej

Pobierz:

Projekt - przykładowy projekt instalacji PV opracowany przez firmę FireMar na podstawie przekazanych informacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy podczas szkoleń dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Projekt jest w formie formularza, który można łatwo i szybko uzupełnić samemu.

Plan instalacji fotowoltaicznej dla ekip ratowniczych - przykładowy plan ratowniczy w formie formularza, gdzie po kliknięciu w dany rzut można dodać swoją grafikę lub zostawić puste pole do ręcznego narysowania. Edytowalna legenda.

Zgłoszenie instalacji PV do Państwowej Straży Pożarnej - wzór formularza zgłoszeniowego instalacji fotowoltaicznej do organów Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej informacji na:

http://www.firemar.pl/oferta/fotowoltaika-pv