Ochrona PPOŻ

Firma FIRE-MAR  oferuje naszym klientom możliwość stałego zabezpieczenia i nadzoru PPOŻ w zakładzie pracy. W zależności od potrzeb ustalamy warunki (częstotliwość wizyt na terenie obiektu w celu ogólnego sprawdzenia stanu PPOŻ, czuwanie nad terminami przeglądów oraz szkoleń z zakresu PPOŻ, wykonywanie terminowe i bieżące napraw i legalizacji sprzętu, wykonywanie i aktualizacja dokumentacji, itp) oraz cenę. W ramach stałej współpracy prowadzimy bieżący nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie.

Hydrant ppoż Przeciwpożarowe wyłączniki prądu