Rzeczoznawca Do Spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest osobą niezbędną, kiedy zachodzi konieczność uzgodnienia projektów budowlanych, jeśli chodzi o ich zgodność z wymogami stawianymi przez ochronę ppoż. Ponadto rzeczoznawca ds. ppoż. jest uprawniony do sporządzania ekspertyz technicznych i innych dokumentów z zakresu tej dziedziny. Zapraszamy do współpracy z naszymi doświadczonymi specjalistami na terenie województwa podkarpackiego, lubelskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.