Opracowywanie instrukcji stanowiskowych

Wszystkie stanowiska pracy w danym przedsiębiorstwie muszą posiadać instrukcje stanowiskowe BHP, które powinny opisywać procesy technologiczne i etapy wykonywania prac na danym stanowisku pracy. Instrukcje tego typu powinny także opisywać zagrożenia wypadkami lub zagrożenia dla zdrowia pracowników na określonych stanowiskach. Szczegółowo instrukcje opisują bezpieczny sposób obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, bezpieczne użytkowanie materiałów szkodliwych dla zdrowia pracowników, sposób udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w wypadku w miejscu pracy.