Opracowywanie ocen ryzyka zawodowego

Oferowane przez nas usługa wdrożenia oceny ryzyka zawodowego obejmuje identyfikację zagrożeń, szacowanie poziomu ryzyka, ale także i zainicjowanie działań, których celem jest eliminacja tych zagrożeń i minimalizacja stopnia ryzyka.