Plany ewakuacji

Firma FIRE-MAR zadba o wykonanie, oprawienie i rozmieszczeniem planów ewakuacji w postaci rzutów kondygnacji.

Plany ewakuacyjne przedstawiają:

  • rozkład pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych,
  • przebieg i kierunek dróg ewakuacyjnych oraz lokalizację wyjść ewakuacyjnych,
  • rozmieszczenie sprzętu ppoż., przycisków sygnalizacji pożarowej, hydrantów,
  • umiejscowienie planszy w budynku w celu ułatwienia orientacji.