Symulacje komputerowe CFD

Sprawne działanie instalacji wentylacji jest jednym z kluczowych parametrów bezpieczeństwa, których tradycyjne instalacje nie są w stanie zapewnić . Niewłaściwe wielkośći strumienia wentylacyjnego mogą powodować poważne zagrożenia dla ludzi lub pracy urządzeń. Czasami teoretyczne wartości okazują się niewłaściwe ponieważ wzory obliczeniowe nie przewidują wszystkich scenariuszy i wariantów.

Istnieją tylko dwie metody weryfikacji. Testy ruchowe po wykonaniu instalcji lub numeryczna dynamika płynów (CFD - Computational Fluid Dynamics). Komputerowe symulacje od lat są używane w aerodynamice, inżynierii, hydraulice, meteorologii, budownictwie i wielu innych dziedzinach. Korzystanie z symulacji CFD przy projektowaniu instalacji wentylacji pozwala na weryfikację jej skuteczności już na etapie projektowym.