Uzgadnianie projektów budowlanych

Rodzaje obiektów, które wymagają uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostały wymienione w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Celem przedmiotowej współpracy jest wypracowanie założeń projektowych w zgodzie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.