BALL Packaging Europe

Przeprowadzenie praktycznego ćwiczenia ewakuacyjnego w zakładzie BALL PACKAGING EUROPE LUBLIN SP. Z O. O.